ΜΕΝΟΥ
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Έκδοση Τιμολογίου ΠΟΛ 1150 Άρθρο 39Α

Οι παραγγελίες με αποστολές από την εταιρεία μας, με ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ θα γίνονται ΜΟΝΟ εφόσον πρώτα ελέγξουμε την ορθότητα των απαραίτητων εγγράφων (σε προθεσμία 1- 3 εργασίμων ημερών) και την υπαγωγή σας στο ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ, ούτως ώστε να διαπιστωθεί ότι τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 39Α του Κώδικα ΦΠΑ και οι οδηγίες της ΠΟΛ. 1150/2017.


Ειδικότερα, για την πραγματοποίηση αγοράς με έκδοση ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα:


Θα πρέπει να μας στείλετε στο απαντητικό email της παραγγελίας σας τα παρακάτω έγγραφα στο e-mail μας accounting@nok-shop.gr:


• Έντυπο Προσωποποιημένης Πληροφόρησης με τα Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από το λογαριασμό της εταιρείας σας στο Taxis net (σε αρχείο pdf) όπου θα αναγράφεται σαν ημερομηνία εκτύπωσης η ημέρα της αποστολής των εγγράφων.

• Αντίγραφο της ταυτότητας του Επιχειρηματία σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή του Νομίμου Εκπροσώπου της εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου (σε αρχείο pdf).

• Καταστατικό και ΦΕΚ ή Ανακοίνωση ΓΕΜΗ καθώς και εκτύπωση από Στοιχεία Μητρώου Νομικού Προσώπου από το Taxis net (σε αρχείο pdf), όπου θα αναγράφεται σαν ημερομηνία εκτύπωσης η ημέρα της αποστολής των εγγράφων και από το οποίο θα προκύπτει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας (αφορά μόνο νομικά πρόσωπα).


Μετά την αποστολή και τον έλεγχο των εγγράφων από το λογιστήριο μας εντός της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας, θα λάβει χώρα επεξεργασία των εγγράφων και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της, οι εγκεκριμένοι πελάτες θα μπορούν να προχωρήσουν σε παραγγελίες, αφού συνδεθούν με το λογαριασμό τους.


Το Τμήμα Πωλήσεων θα σας καλέσει για να πραγματοποιήσετε αγορές με βάση το άρθρο 39Α.


Με το παρόν αποδέχεστε να περιμένετε το διάστημα των 1-3 εργάσιμων ημερών και αποδέχεστε τους όρους κατά την αίτηση σας για αγορά με βάση το άρθρο 39Α.


Σε περίπτωση που δεν λάβετε κάποια ενημέρωση στο διάστημα των 1-3 εργάσιμων ημερών, αυτό θα σημαίνει ότι απορρίπτεται η παραγγελία σας λόγω του ότι κάποιο από τα έγγραφα που θα έχετε στείλει θα λείπουν ή δεν θα είναι δεκτά κατά την κρίση του λογιστηρίου.


Το διάστημα που χρειάζεται για να εγκριθεί η αίτηση σας είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες. Με το παρόν αποδέχεστε την αναμονή για την αίτησή σας.


Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου η πληρωμή γίνεται μόνο με Τραπεζική Μεταφορά, Έμβασμα, Πιστωτική / Χρεωστική Κάρτα από εταιρικό/επαγγελματικό λογαριασμό που ανήκει στο ίδιο ΑΦΜ με αυτόν του Πελάτη και η αποστολή των προϊόντων γίνεται μόνο στην έδρα του Πελάτη.


Σε περίπτωση που δεν έχουμε λάβει τα παραπάνω έγγραφα εντός 48 ωρών ή τα έγγραφα που μας σταλούν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου και της ΠΟΛ, η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτόματα και θα ενημερώνεστε με email . Με το παρόν δέχεστε κάθε ορούς και προϋποθέσεις προκειμένου να αγοράσετε με τιμολόγιο με βάση το άρθρο 39Α.